Bezpečnost dat

 

Cookies a Google Analytics:

Tyto stránky vuužívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Incs. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google. 

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/…-policy.html

Pokud chcete zabránit sledování, můžete si instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Ochrana osobních informací při žádosti o práci:

Odesláním životopisu společnosti ViaCulinaria s.r.o., se sídlem Praha 3, Žerotínova 1144/40, PSČ 13000, IČ 055 59 278, uchazeč uděluje společnosti ViaCulinaria s.r.o. souhlas s uchováváním a dalším zpracováním osobních údajů obsažených v tomto životopisu za účelem účasti v současných i budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice, a to na dobu 1 roku. Udělený souhlas může uchazeč kdykoliv jednostranně odvolat prohlášením adresovaným ViaCulinaria s.r.o.  

Společnost ViaCulinaria s.r.o., se sídlem Praha 3, Žerotínova 1144/40, PSČ 13000, IČ 055 59 278, informuje uchazeče ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR“), že bude zpracovávat uchazečovy osobní údaje v rozsahu uvedeném v zaslaném životopisu výhradně za účelem výběru zaměstnance ve výběrovém řízení, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu těmto k údajům, jakož i k jejich jinému zneužití. Tyto údaje mohou být použity pro jiné účely nebo poskytnuty jiné osobě pouze s výslovným souhlasem uchazeče, kromě výjimek stanovených v právních předpisech. Požádá-li uchazeč o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost ViaCulinaria s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Další práva a povinnosti stran se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a „GDPR“.

 

 

top