Imprint

Provozovatel: 

ViaCulinaria s.r.o.
IČ: 055 59 278
zapsaná u Městského soudu v Praze
spisová značka C265848

Staň se vapianistou, pošli nám své CV na jobs(at)vapiano.cz

Prohlášení o ochraně osobních informací:

Odesláním životopisu společnosti ViaCulinaria s.r.o., se sídlem Praha 3, Žerotínova 1144/40, PSČ 130 00, IČ 055 59 278, uchazeč uděluje společnosti ViaCulinaria s.r.o. souhlas s uchováváním a dalším zpracováním osobních údajů obsažených v tomto životopisu za účelem účasti v současných i budoucích výběrových řízeních na obsazení volné pracovní pozice, a to na dobu 1 roku. Udělený souhlas může uchazeč kdykoliv jednostranně odvolat prohlášením adresovaným ViaCulinaria s.r.o. 

Společnost ViaCulinaria s.r.o., se sídlem Praha 3, Žerotínova 1144/40, PSČ 130 00, IČ 055 59 278, informuje uchazeče ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR“), že bude zpracovávat uchazečovy osobní údaje v rozsahu uvedeném v zaslaném životopisu výhradně za účelem výběru zaměstnance ve výběrovém řízení, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu těmto k údajům, jakož i k jejich jinému zneužití. Tyto údaje mohou být použity pro jiné účely nebo poskytnuty jiné osobě pouze s výslovným souhlasem uchazeče, kromě výjimek stanovených v právních předpisech. Požádá-li uchazeč o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost ViaCulinaria s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Další práva a povinnosti stran se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a „GDPR“.

top